3. huhti, 2016

Vapaaehtoistyö

Vapaaehtoiset tekevät jo melkoisen osan kuntien ja seurakuntien töistä. Korjataanko vapaaehtoisilla jo näiden budjettien kestävyysvajetta? Kasvattavatko vapaaehtoiset ilmaisella työllään työttömien joukkoa? 

Näistä ajankohtaisista ja tärkeistä aiheista keskusteltiin tänään Kellokosken seurakuntatalolla messun jälkeen kahvipöydässä. 

Mielestäni vapaaehtoiset eivät voi korvata esimerkiksi deakonia-, ja sosiaalityössä ammattitaitoa vaativia tehtäviä. Niihin on aina oltava koulutus ja pätevyys. Vapaaehtoiset voivat mielestäni hyvin toimia näiden avustajina ja täydentävissä tehtävissä, jotka eivät vaadi pitkää koulutusta. Vain pienehkön perehdyttämisen.

Vapaaehtoisille, jollainen itsekin olen, sopivat mielestäni myös sellaiset avustavat tehtävät, mitkä muutoin jäisivät kokonaan hoitamatta. Erilaiset kaveritoiminnat vanhuksille, syrjäytyneille nuorille ja lastensuojelun piirissä oleville lapsille ovat esimerkiksi tällaisia tehtäviä. Viime aikoina runsas maahanmuuttajien vyöry aiheutti myös suurta vapaaehtoisten tarvetta. Ja heitä myös löytyi. 

Onko vapaehtoistyö saanut jo merkitystä enemmän kuin sille kuuluisi? Kun vapaaehtoistyötä tarjotaan, pitäisikö miettiä ennen kuin ottaa tehtävän vastaan, kuuluuko tällainen työ/tehtävä lainkaan kolmannelle sektorille? Viekö se kenties oikean työpaikan joltain?